Om oss

Ideen bakom LM-Systems AB startade egentligen som delaktighet i ett västtyskt projekt redan 1999, vilket hade intentionen att sätta ut miljösensorer och via radio kommunicera mätdata till berörda parter och myndigheter, Vi började redan då att skissa på ett samordningssystem för detta tillsammans med Siemens AB och Arrowhead Access AB.

Projektet visade sig senare inte vara hållbart vare sig i kvalitén på data eller ur ett ekonomiskt perspektiv - det var helt enkelt för dyrt och tidskrävande vid denna tidpunkt.

Under åren som gått har många tester genomförts utan godtagbara resultat, men så 2018 kom en ny generation miljösensorer till världen och genom att sammanföra vårt system med dessa så har en helt ny linje av produkter sett ljuset. Vi kan nu möta branschernas önskemål både i form av tillförlitlighet i mätdata samt hålla kostnaderna nere till en mycket rimlig nivå.

Vår målsättning är att alla producerande företag, hamnar, kommuner och andra miljöpåverkande verksamheter skall ha möjlighet att övervaka sin egen inre och yttre lokala miljö och vara med och förändra framtiden för oss alla.

Anders Hörberg,
VD

 


 

Vår historia

Vår gemensamma historia dateras tillbaka till -80 talet, vi är alla ingenjörer inom drift och kommunikationsteknik och har varit i framkant avseende utveckling av nätverkstekniker och ansamling av data till olika strukturer med över 60 års sammanlagd erfarenhet inom området.

Vi var skaparna av Etermedia Syd AB, Arrowhead AB, Figuration AB mfl. inom vilka vi redan 1999 skapade infrastrukturer och lade Wan/Lan nät i städerna, vår erfarenhet när det gäller kommunikationsteknik är erkänd hos de flesta aktörer i branschen och företag som vidare kan nämnas är Vattenfall, Upgrade, Tele 1, Telenordia, mfl.

 

Anders Hörberg
VD

Freddy Beck 
CTO

Johan Sjöland
CMO