Våra lösningar

Våra lösningar

Vårt patenterade samordningssystem LMS-01 är basen i all datainsamling och visualisering. LMS-01 samlar inte bara in samtlig sensordata, utan jämför även denna med standarder från bl a. SMHI och World AQI, samt utvärderar och distribuerar insamlad verifierad data till det av kund önskvärda formatet. Ni erhåller med vårt system kontroll av er inre och yttre miljö och kan använda denna information för att kontrollera er egen miljöpåverkan samt att tillse en god arbetsmiljö för era anställda.

 

  • Web baserad med lösen publikt
  • Direktöverlämning till kunds system
  • Direktöverlämning till myndighet
  • Specialiserad lösning
  • Larmfunktioner till Mobil tjänst

 

 

Vår lösning baserar sig på den nedan beskrivna tekniska flödes modellen och är unik för varje enskild kund, vi säkerställer allt innehåll och all kunddata är säkrad i nivå 3 för återskapande av data vid eventuellt systemfel.

Installation:

En av våra huvuduppgifter har varit att säkerställa att installationer skall vara enkla och kostnader skall vara så låga som möjligt så att vi alla kan bidra till en bättre miljö, våra installationspaket för inre och yttre miljö nedan säkerställer enkel installation ca 1h av tekniker på plats för montage och uppkoppling samt ett lågt pris per månad för samtliga data i realtid publicerat till er via vår samordnare LMS-01

Läs mer under produkter eller klicka på produkterna nedan...

 

Paket LMS-01 + LMS 1700

Standardiserat paket för lättare industri / kontor mm. LMS-17 har 11 fasta mätvärden ( se tekniska data ) och kan med fördel användas till maskinspecifika områden såväl som addering till mätpunkter för LMS-20.

Paket LMS-01 + LMS 2000

Standardiserat Industripaket för lokaler för allmän mätning 12 mätvärden av 38 möjliga per enhet. I det fall man önskar exaktare närmätningar av ex. maskinlokaler mm. eller fler värden, ökas antalet sensorer i enlighet med önskemål.

 

   
   

 

Flertalet andra lösningar är naturligtvis möjliga genom LMS-01 samordnare, våra sensornätverk möjliggör inkoppling av nya samt redan befintliga sensorer hos kund vilka kan byggas ut eller byggas på befintlig lösning i nästan obegränsat antal. Våra system pratar LoraWan, Ethernet, Wifi, Gprs, WSPR mm.

Vi har även lösningar för ren Bullermätning, Radioaktiv bakgrundstrålning, singulär partikelmätning och samtliga industriella mätbehov.

Kontakta oss för en förutsättningslös dialog om era behov.