Våra produkter

Våra produkter

Vi utvecklar ständigt nya produkter inom vårt huvudområde vilket är presentation av validerad kunddata. Viktigt i sammanhanget är att notera att sensormarknaden är mycket stor, men få är fälttestade vilket i sin tur innebär att kvalitén avseende inkommande data varierar mycket. Hos oss fälttestas all utrustning ingående för att säkerställa exaktheten i mätvärdena.

De presenterade produkterna nedan är våra paketerade standardiserade miljösensorer inklusive vårt samordningssystem LMS-01, varvid vi kan presentera data till kund på ett överskådligt sätt för användning internt eller externt. Vi har som tillägg till detta naturligtvis ett flertal andra produkter såväl standardiserade som specialiserade inom området mätning.

Kontakta oss för en förutsättningslös dialog om era behov.


Paket LMS-01 + LMS-1700

Standardiserat paket för lättare industri / kontor mm. LMS-1700 har 11 fasta mätvärden ( se tekniska data ) och kan med fördel användas till maskinspecifika områden såväl som addering till mätpunkter för LMS-2000.

 

 

 

Tekniska data lms-1700

I LMS-17 använder vi nedan specificerade sensorer för mätvärden, som tillägg är även en ljudsensor installerad. Här använder vi även samma högkvalitativa laser sensor som i LMS-2000 för mätning av luftburna partiklar.

 

Sensor Mätvärde Min värde Max värde
Bosch BME280 Temperatur -40 °C +85 °C
  Lufttryck 300 hPa 1100 hPa
  Luftfuktighet 0% RH 100% RH
Winsen ZH03A PM1.0       ( luftburna partiklar ) 0 μg/m³ 1000 μg/m³
  PM2.5       (luftburna partiklar ) 0 μg/m³ 1000 μg/m³
  PM10        (luftburna partiklar ) 0 μg/m³ 1000 μg/m³
Winsen ZE08-CH2O Formaldehyd 0 ppm 5 ppm
Winsen ZE25-O3 Ozone 0 ppm 10 ppm
Winsen MH-Z19B Koldioxid 400 ppm 5000 ppm
Winsen MP503 VOC  ( Volatila Organiska Föreningar ) 10 ppm 1000 ppm *
SPU414/MAX4466 Ljudnivå 30dB 130dB

* VOC Koncentration är definerad för Alkohol.


 

Paket LMS-01 + LMS-2000 

Standardiserat Industripaket för lokaler för allmän mätning 12 mätvärden av 38 möjliga per enhet. I det fall man önskar exaktare närmätningar av ex. maskinlokaler mm. eller fler värden, ökas antalet sensorer i enlighet med önskemål.

Avseende mätningar för personkritiska livshotande situationer måste kontinuerliga kontroller och kalibreringar utföras på plats och i samråd med ansvarig konsult.

 

Tekniska data lms-2000

I LMS-2000 använder vi en högkvalitativ laser sensor för att mäta luftpartiklar ner till 1ppm i steg PM 1, 2.5, 10, fyra tillagda sensorer mäter Koloxid, Svaveldioxid, Vätedioxid och Ozon, dessa markerade med asterix * kan bytas godtyckligt till de i den senare tabellen angivna sensorerna.

 

Sensor Parameter Min värde Max värde
Bosch BME280 Temperatur -40 °C +85 °C
  Lufttryck 300 hPa 1100 hPa
  Luftfuktighet 0% RH 100% RH
Winsen ZH03A PM1.0  (luftburna partiklar ) 0 μg/m³ 1000 μg/m³
  PM2.5  (luftburna partiklar ) 0 μg/m³ 1000 μg/m³
  PM10  (luftburna partiklar ) 0 μg/m³ 1000 μg/m³
Winsen MP503 VOC  ( Volatila Organiska Föreningar ) 10 ppm 1000 ppm *
SPU414/MAX4466 Ljudnivå 30dB 130dB
* Winsen ZE03-O3 Ozon 0 ppm 20 ppm
* Winsen ZE03-CO Koloxid 0 ppm 1000 ppm
* Winsen ZE03-SO2 Svaveldioxid 0 ppm 20 ppm
* Winsen ZE03-NO2 Vätedioxid 0 ppm 20 ppm

** Sensorerna är kalibrerade till högsta standard, dock kan av naturliga skäl en sensor falla bort, fallera elektroniskt varför uppmärksamhet skall iakttas speciellt vid kritisk mätning av föreningar med risk för fara för personal och utrustning.

 

Tillgängliga sensortillägg.

* De 4 elektrokemiska sensorerna kan bytas mot någon av de i listan nedan angivna typerna

Symbol Gas Mätområde Upplösning
CO Koldioxid 0 - 1000ppm 0.5ppm
O2 Syre 0 - 25%VOL  
NH3 Ammonuim gas 0 - 100ppm 0.5ppm
H2S Vätesulfid 0 - 100ppm 0.1ppm
SO2 Svaveldioxid 0 - 20ppm 0.1ppm
NO2 Vätedioxid 0 - 20ppm 0.1ppm
Cl2 Kloringas 0 - 10ppm 0.1ppm
O3 Ozon 0 - 20ppm 0.02ppm
H2 Vätgas 0 - 1000ppm 2ppm
HF Väteflourid 0 - 10ppm 0.1ppm