Vår teknologi

LMS är primärt fokuserat på flödesnätverk istället för konventionell mätteknik, LMS systemen tillsammans med vår patenterade algoritm för direktanalys medger en mycket snabb feedback på all insamlad data från sensornätverket och kan inom miljöområdet köras i parallella mätningar inom ett specifikt område.

Lokal mätdata är i många fall avgörande för att göra en bedömning om påvisbara miljöeffekter för skogar, nationalparker, våtmarker, industrier, hamnar mm.

Våra mätsystem opererar med samtliga datatrafik metoder, vilket innebär att våra sensorer kan klara sig utan tillförd ström och extern koppling i upp till 2 år i fält, utan service och i Nordiska förhållanden, prov utförda under 2018 med digital datatrafik från södra Sverige mottogs på Antarktis forskningsstation via WSPR vilket påvisar möjliga avstånd från sensorsystemet till mottagare utan behov av koppling mot internet.

Våra samarbetspartners på sensorer URAD-monitor mfl. samt vår interna R&D avdelning i Lund tillser att våra sensorer alltid är av högsta kvalitet och är kalibrerade efter rådande förhållanden. Speciallösningar utvecklas hela tiden för att alltid hålla högsta standard möjlig.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er.